Ubezpieczenia na Życie – w tym indywidualne ubezpieczenie już od 46 zł miesięcznie.

na wypadek:  śmierci, urodzenia dziecka, pobytu w szpitalu , złamania nogi. Szeroka oferta ochrony indywidualnej i dla Rodziny.

 

ALTIMA
- ubezpieczenie na życie zawierane na rok
- składka roczna 106 złotych - świadczenie w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 100 000 PLN  
- przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ALTIMA nie jest potrzebna ocena stanu zdrowia ubezpieczonego


ASPIRA
- ubezpieczenie ochronne zapewniające wysoką ochronę za niską składkę. Minimalnie 40 złotych/mies.
- adresowane do osób w wieku od 18 do 60 lat. Istnieje też możliwość zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej do 70 roku życia.
- polisa może stanowić gwarancję uregulowania zobowiązań finansowych ubezpieczonego (np. pożyczki czy kredytu bankowego)
- dzięki mechanizmowi indeksacji wysokość świadczeń ubezpieczeniowych nie traci na wartości mimo inflacji.
- umowę ubezpieczenia ASPIRA można zawrzeć w różnych wariantach umożliwiających dostosowanie ochrony do indywidualnej sytuacji klienta.

 

SJESTA

- to jedyna oferta gwarantująca co roczny zysk na koncie,  gdy osiągniesz wiek emerytalny dostajesz dożywotnią rentę, jej wysokość zależy od wysokości składki opłacanej na własne konto emerytalne.

- jest to najpopularniejszy i najprostszy sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę.