PODRÓŻE to przede wszystkim koszty leczenia:

 

Pakiet Podróże zapewnia kompleksową ochronę w czasie podróży poza granice Polski.

Możesz wybrać jeden z trzech wariantów , które różnią się zakresem oraz sumami ubezpieczenia:

  • Podstawowy - HOLIDAY BASIC (leczenie 50 000 PLN, transport, NNW, koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance")
  • Rozszerzony - HOLIDAY CHARTER (leczenie 150 000 PLN + dodatkowo: koszty ratownictwa pobytu osoby towarzyszącej, OC, bagaż)
  • Pełny - HOLIDAY CHARTER PLUS (leczenie 300 000 PLN + dodatkowo: koszty opóźnienia bagażu, przerwania podróży, pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia)

Ubezpieczenie można zawrzeć na czas jednego wyjazdu lub na cały rok.

Proponowane przez nas ubezpieczenia obowiązują również na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi i są wymagane przy ubieganiu się o wizę wjazdową do tych krajów.

Umowa ryczałtowa w ofercie Hestia Podróże stosowana jest w przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na cały rok. Jest to szczególnie wygodna forma ubezpieczenia gdy występują częste, krótkoterminowe wyjazdy. Wtedy klient deklaruje planowaną liczbę dni przebywania za granicą (np. w przypadku ubezpieczenia dla kierowców).